Featured model: Charlize Theron
Spor Kulübümüz
Etkinlikler

Deyimler
çok dayı olmak  :  Çok güzel olmak.
hora geçmek      :  Yapılan işin çok yerinde olması. Beğenmek,beğenilmek.
yükünü yüklemek Azarlamak.
penez olmak       :   Gördüğü şiddet karşısında apatallaşmak.
uyku amalı   : Uykusunu alamadığı için ya da uyuyamadığı için sinirli olmak.
belen olma   Uykudan aniden uyanıp şaşırma.
eli ayağı çaynaşmak  : Heyacan , beceriksizlik gibi nedenlerle ne yapacağını bilememek.
şımşırık olmak    :  Çok ıslanmak.
avıtmak  :  Teselli etmek.
hava çekmek : Türkü söylemek.
ayagını berkitmek :  Ayağını incitmek.
kelter kafalı  :  Söyleneni anlamayan kişiler için kullanılır.
kurdeşen olmak  :  Olduğu yerde duramamak, kaşınmak